Civitas Home


Missie-gericht Europa

De primaire grondgedachte van het project ‘Europa’ is het waarborgen van vrede, stabiliteit en welvaart op ons continent. De belichaming hiervan is de Europese Unie. Zij staat niet alleen garant voor de fundamentele waarden als democratie, menselijke waardigheid en de rechtstaat. Zij stelt ons ook in de gelegenheid om enorme maatschappelijke uitdagingen aan te gaan die de Europese landen alleen niet aankunnen. We hebben het over majeure opgaven als energietransitie, klimaatverandering, digitalisering of aanpak sociale ongelijkheid – de ‘grand societal challenges’ zoals ze in Europa worden genoemd.

De aanpak van deze ‘grand societal challenges’ vergt een breed maatschappelijke inzet, over de grenzen van de Europese landen heen. Het vergt het bundelen van inspanningen, ideeën, investeringen en innovatief talent uit verschillende delen van de Europese samenleving. Het doel: de verwezenlijking van een veerkrachtige, duurzame en rechtvaardige economie en samenleving.

Hiervoor zijn wel investeringen en inspanningen nodig die verder gaan dan wat landen, sectoren of disciplines afzonderlijk kunnen opbrengen. Dit vergt een andere manier van denken. Een manier van denken die de partijen stimuleert tot het betreden van ongebaande paden. Zo wordt visie en een actieve, sturende rol van publieke partijen over de grenzen heen verwacht. En is de durf van private partijen onmisbaar. Het gaat om de durf om te investeren in innovatieve projecten, waaraan risico’s en onzekerheden per definitie zijn verbonden.

Kortom, leiderschap in een missie-gerichte economie zoals Europa die voor ogen heeft, betekent het verbinden van verschillende partijen, ideeen, ervaringen en culturen ten behoeve van een breed gedragen visie op een veerkrachtige, duurzame en rechtvaardige samenleving.

Als meerlagig bestuurlijk systeem biedt de Europese Unie hiervoor de geschikte werkomgeving. Zij beheert een gemeenschappelijke Europese ruimte waarin overheden, ngo’s, ondernemingen, kennisinstellingen, steden, provincies,  regio’s en burgers over de grenzen heen dagelijks met elkaar in contact staan, met elkaar activiteiten ondernemen en met elkaar kennis, ervaring en deskundigheid uitwisselen.

Juist de inzet die over de grenzen van disciplines, sectoren én die van de lidstaten heen reikt is cruciaal om de volle breedte van enorme opgaven als energietransitie, duurzame samenleving en maatschappelijke veerkrachtigheid te realiseren.

Het is dit grote maatschappelijke project waarvoor Civitas Europa zich inzet. Civitas helpt partijen uit het lokale werkveld in de aansluiting bij dit Europese project. Civitas helpt hierbij op een wijze die nauw aansluit op de ambities en doelstellingen van de partij zelf, of deze nu een gemeente, provincie, onderneming of een kennis- of onderwijsinstelling is. Dit doet Civitas door mee te denken, te inspireren, mee te ontwerpen en mee te schrijven in de doelstellingen, of deze nu in een strategie, een beleidsprogramma, een portfolio of een opleidingscurriculum zijn vormgegeven.