About


Over mezelf

Santino Lo Bianco (dr.)

Sinds mijn studie ben ik altijd bezig geweest met grensoverschrijdende ontwikkelingen in Europa, de Europese Unie en internationale verhoudingen. Zo was ik zes jaar lang werkzaam bij een platform dat in opdracht van Buitenlandse Zaken onderzoek deed naar, en de discussie bevorderde over, internationale, Europese en transatlantische veiligheidsvraagstukken. En twintig jaar lang heb ik bij verschillende onderwijs- en kennisinstellingen onderwijs en onderzoek verzorgd rond uiteenlopende thema’s van internationale betrekkingen en Europese samenwerking.

In de ‘onderwijsperiode’ behaalde ik mijn doctoraat in sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek richtte zich op de invloed van communicatiestijlen op beleidsverandering in de Europese Unie.

Sinds 2020 heb ik de overstap gemaakt naar de bestuurspraktijk. Ik ging werken bij een afdeling van de Gemeente Den Haag die onder meer verantwoordelijk was voor het Europa beleid van de gemeente. De stap van de academische wereld naar de praktijk deed mij goed: het mogen bijdragen aan de realisatie van voor de maatschappij tastbare resultaten gaf mij veel energie. Daar schreef ik mee aan het strategisch kader dat richting zou geven aan het Europa-beleidsportfolio van de gemeente.

Contact

T 0031 6 285 06 277

M santinolobianco@civitaseuropa.eu

Toch heb ik geen definitief afscheid genomen van onderwijs, en evenmin van onderzoek. Zo heb ik een onderzoeksrapport geschreven voor de G4 steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht voor wat betreft hun samenwerking in Europa en de Europese Unie. Ik geef nog altijd les aan universiteiten. En ontwerp ik opleidingstrajecten gericht op de ambtelijke professional uit het lokaal bestuur (gemeente of provincie) die werkt aan Europese projecten en aan samenwerking met andere gemeenten en organisaties in Europa.

In al deze werksituaties zag, en zie(!), ik het als mijn opdracht Europa dichter bij de mensen te brengen, of deze nu studenten, trainees, academici, professionals of de burger/kiezer in algemene zin zijn.