Projecten & Publicaties


Projecten & Publicaties

‘EU en de lokale overheid’

 • Projectsoort: onderzoek & advies
 • Doelgroep: bestuurspraktijk (lokale overheid)
 • Looptijd: vanaf 2020

Dit lopend project richt zich op de verbetering van de autonomie van het lokaal bestuur in het Europese werkveld. Het Europese werkveld kan het beste worden omschreven als een ‘level playing field’ waar bedrijven, maatschappelijke organisaties, lokale, nationale en Europese autoriteiten over de grenzen heen dagelijks met elkaar zaken doen. Het belang en de volume hiervan zal voor instanties uit het lokale bestuur alleen maar toenemen. In dit project treed ik op als adviseur/onderzoeker bij het realiseren van een blijvende, strategische aansluiting van de lokale beleidsambities met de Europese ambities. Tevens richt het project zich op de ontwikkeling van de ambtelijke professional die zich in het lokaal bestuur bezighoudt met Europese dossiers en grensoverschrijdende projecten.

Producten:

 • Ontwerpvoorstel Europa ingebed in Den Haag, in opdracht van de Gemeente Den Haag, Bestuursdienst Internationaal, november 2020.
 • Adviesrapport G4 Europa in de steigers, in opdracht van de G4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, juli 2020.

‘Publieke discussie & democratie in de Europese Unie’

 • Projectsoort: (wetenschappelijk) onderzoek
 • Looptijd onderzoek: 2014 – 2016
 • Doelgroep: academici; breed publiek

In de loop van de tijd zijn er tal van vormen van institutionele en procedurele regelingen ingevoerd om het zogenaamde democratische tekort van de Europese Unie te verminderen. Toch blijft de Europese Unie, ondanks alle ‘institutional engineering’, ernstige problemen ondervinden met haar legitimiteit. Met dit project werd gekeken naar de mogelijkheden voor een zogenaamde ‘Europese publieke ruimte’. In een dergelijke publieke ruimte geven politieke partijen en media concreet gestalte aan Europees debat en opinievorming. Dit zou op zijn beurt de burgers in staat stellen om op Europees niveau gemeenschappelijke belangen te identificeren en hun voorkeuren aan te geven.

Publicaties

 • Santino Lo Bianco, ‘Trialogues in the light of Deliberative Democracy’, in: J. De Zwaan, a.o. (eds.)  Governance and Security Issues of the European Union, Challenges ahead, T.M.C. Asser Press, 2016, 75-92.
 • Santino Lo Bianco ‘Naar een Europese publieke ruimte?’, in J. De Zwaan en C. Aalberts, Europese Verkiezingen: Heel Belangrijk, De Haagse Hogeschool, 2014.

‘Invloed van onderhandelingsstijlen beleidvorming in de Europese Unie’

 • Projectsoort: wetenschappelijk onderzoek
 • Looptijd onderzoek: 2007 – 2019
 • Doelgroep: academici

Uitgangspunt van dit onderzoeksproject was dat de Europese Unie, vanwege haar institutionele dichtheid en veelsoortigheid aan belangen van een groot aantal veelsoortige partijen, moet worden gezien als een zich voortdurend ontwikkelende organisatie. Op basis van case studies op het gebied van EU’s jusititiebeleid werden communicatieprocessen tussen onderhandelende partijen in beeld gebracht. Gebleken is dat waar besluitvormende partijen voortdurend met elkaar in wisselwerking stonden, betrokken raakten in een uitwisseling van zienswijzen en posities die verder reikten dan de argumenten die op basis van enkel het nationaal eigenbelang werden aangevoerd. Naast de traditionele processen van botsende of convergerende nationale agenda’s, bleken ook dergelijke processen bij te dragen aan beleidsverandering in de Europese Unie.

Publicaties

 • Santino Lo Bianco & Sebastiaan B.M. Princen ‘How Strong is Deliberation in EU Intergovernmental Decision Making? Deliberation in the field of Justice and Home affairs’, in: Journal of European Integration, vol. 41 n.6, 2019, 729-744.
 • Santino Lo Bianco ‘Deliberating criminal justice cooperation in the EU. A discursive perspective on decision-making in the EU’, in: European Politics and Society, vol. 17 n. 2, 2016, 150-165.
 • Santino Lo Bianco, Tectonic shifts of European integration. Identifying deliberation and change in the everyday practice of decision making in EU’s justice and home affairs, Eleven International Publishing, 2015.

‘Justitiebeleid en binnenlandse zaken in de Europese Unie’

 • Projectsoort: onderwijs
 • Doelgroep: studenten (universitair/Master)

Één van de ‘spill-overs’ van academisch onderzoek naar de beleids- en veranderingsprocessen van de Europese Unie op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken is onderwijs hierover aan universiteiten. Justitie en Binnenlandse Zaken behoren tot de beleidsterreinen van de Europese Unie die veel media-aandacht krijgen. De aanhoudende dreiging van terroristisch geweld, vluchtelingencrises en de opvang en bescherming van asielzoekers en vluchtelingen zijn voorwerp van grote belangstelling. Met studenten van universitaire master-opleidingen wordt tijdens colleges en interactieve sessies gekeken naar de oorsprong, de historische ontwikkeling, de externe factoren, de kritieke punten en de beleids­instrumenten van de Europese Unie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

Onderwijs verzorgd aan:

 • Masaryk University, Brno (CZ), Faculty of Social Studies, Department of International Relations and European Studies (vanaf 2018)
 • University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez, Law School (2019)

‘Multilateraal onderhandelen in de Europese Unie’

 • Projectsoort: training & onderwijs
 • Doelgroep: studenten; trainees

Nauw in samenwerking met, of in opdracht van,  Rob Boudewijn European Affairs worden onderhandelings­trainingen verzorgd voor studenten en trainees. Met deze sessies doen zij op interactieve wijze praktische kennis op van het onderhandelen in de multilaterale context van de Europese Unie. Aan de hand van simulaties en interactieve workshops wordt geleerd hoe belangen effectief worden vertegenwoordigd en hoe overeenstemming te bereiken is over een voor alle onderhandelende partijen aanvaardbare compromistekst.

Training verzorgd aan:

 • Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering in het kader van het tweejarig trainee-opleidingsprogramma (TOP) voor startende ambtenaren, 2018 en 2019
 • Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid, De Haagse Hogeschool, 2005-2010