Categorieën
EU en lokale overheid Innovatie

‘Green village’ de plek waar maatschappelijke visie, durfkapitaal en denkkracht samenkomen

‘Green village’ de plek waar maatschappelijke visie, durfkapitaal en denkkracht samenkomen

Het bezoek aan ‘The Green Village’ op 14 april jl. in Delft gaf een mooi kijkje in de ‘veldkeuken’ van innovatie en kennisdeling. Het is een field lab waar onderzoekers, studenten, startups, ondernemers en (nationale en Europese) overheden werken aan de innovatie-uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaam bouwen.

Zo heeft het field lab drie (bewoonde!) rijtjeswoningen die een afspiegeling van de Nederlandse woningmarkt vormen. Zij vormen de proeftuin voor verschillende innovatieve oplossingen. Nu wordt onder andere een systeem uitgeprobeerd om de warmte uit het afvoerwater in een van de huizen te hergebruiken (circulaire warmte). Als deze en andere initiatieven de test doorstaan, worden ze voor de maatschappij trapsgewijs opgeschaald: eerst voor een aantal sociale huurwoningen in de provincie Friesland en daarna voor de rest van Nederland.

Op ‘The Green Village’ staat ook Europa’s eerste hyperloop testfaciliteit (op ware grootte). Het betreft de ontwikkeling van een transportsysteem waarmee mensen op een duurzame en energiezuinige wijze in korte tijd grote afstanden kunnen afleggen.

Een van de kenmer-kende eigenschappen van een hyperloop transportsysteem is magnetisch zweven. Deze eigenschap, samen met voortstuwing, wordt met de testfaciliteit in ‘The Green Village’ onderzocht.

 ‘The Green Village’ is de plek waar experiment, onzekerheid, de durf om te falen en uiteindelijk te slagen worden omarmd. Een plek waar overheid (regionaal en Europees), ondernemers en onderzoekers (m.n. die van TU Delft) de krachten bundelen om met een slimme mix van publieke sturing en financiering, private durfkapitaal en vindingrijkheid, en academisch intellect te werken aan toekomstgerichte initiatieven.